شیر دستی پروپرشنال هیدرولیک

کانال تلگرام

telegram.me/laheghi

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه از 10-17
پنجشنبه 10-15

شنبه تا چهارشنبه 10-17 و پنجشنبه 10-15

شیردستی پروپرشنال هیدرولیک مدل PV4

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
از یک دسته تا 10 دسته
حداکثر لیتراژ عبوری 140 لیتر
حداکثر فشار کاری 350 بار
دمای روغن ورودی از 20 _ تا 90 درجه سانتی گراد
ویسکوزیته روغن از 15 تا 75 mm2/s


دانلود مشـخصات کامـل PV4

شیردستی پروپرشنال هیدرولیک مدل PV5

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
از یک دسته تا 10 دسته
حداکثر لیتراژ عبوری 180 لیتر
حداکثر فشار کاری 350 بار
دمای روغن ورودی از 20 _ تا 90 درجه سانتی گراد
ویسکوزیته روغن از 15 تا 75 mm2/s


دانلود مشـخصات کامـل PV5